Teleudstyr / Parskiftere

TELEUDSTYR - KABEL PARSKIFTERE
KABELPARSKIFTER TIL TELEFON- OG NETVÆRKSKABLER

Elcanic A/S producerer nedenstående kabelparskiftere, som er meget enkle og lette at betjene.• Parskifter Type EP-2 (Forstyrrelsesfri)

 • Centralenhed Type EC-30 (Forstyrrelsesfri)

Se forhandlerliste

PARSKIFTER TYPE Type EP-2 (Forstyrrelsesfri)
Forstyrrelsesfri søgning og omlægning af trådpar
Elcanic Parskifter Type EP-2 er beregnet til forstyrrelsesfri søgning og efterfølgende forstyrrelsesfri omlægning af trafik fra ét trådpar til et andet trådpar i telecom-kabler.
Med parskifteren er det muligt, uden forstyrrelse af evt. trafik på linjen, at lokalisere to trådpar og efterfølgende bestemme A-/B-trådene.
Efter at det gamle og det nye par er lokaliseret, udfører parskifteren en kontrol af det nye par. Herefter kan omlægning af trafikken fra det gamle par til det nye par automatisk foretages af parskifteren med et minimum af afbrydelse. Den samlede afbrydelse er på 20µs til 35µs for alle 4 ledninger. Betjeningen af parskifteren er meget simpel.
Betjeningsenheden er udstyret med et stort display og kun 6 knapper. Brugeren bliver ledt gennem hele forløbet via tekst på displayet.
Parskifteren kan arbejde sammen med en eller flere Centralenheder fx Type EC-30, herved kan der udringes 30 eller flere par forstyrrelsesfrit. Parskifteren er indbygget i en meget robust og handy kuffert, med en separat betjeningsenhed.
 Yderligere detaljer:

 • Forstyrrelsesfri trådsøgning
 • Forstyrrelsesfri parskiftning
 • Trådsøgeren kan anvendes forstyrrelsesfri på såvel PSTN, ISDN og xDSL linier.
 • Fjernbetjent søgning af op til 3 par samtidigt
 • Forstyrrelsesfri på såvel PSTN, ISDN og xDSL linier
 • Separat betjeningsenhed
 • Meget let at betjene
 • Trin for trin vejledning via betjeningsenhed
 • Et sæt består af to identiske enheder
 • Indbygget i robust kuffertDownload Teknisk Specifikation

Se forhandlerliste

CENTRALENHED TYPE EC-30 (Forstyrrelsesfri)
Identificering af trådpar (Bruges sammen med Parskifter EP-2)
Centralenheden anvendes sammen med en eller to Parskiftere Type EP-2, og bruges til at identificere par og udsende søgesignaler i forbindelse med parskiftning, trådsøgning og udringning. Centralenheden har tilslutning for 30 par, men kan kaskadekobles, hvis der skal arbejdes på flere par samtidigt. Enkelt og simpel betjening, da betjeningsenheden er udstyret med et stort display og kun 6 knapper. Brugeren bliver ledt gennem hele forløbet via tekst på displayet.
Der kan vælges mellem 2 forskellige søgefunktioner:

 • Parlokalisering (Benyttes til lokalisering af et på forhånd valgt par)
 • Paridentifikation (Benyttes til identificering af et vilkårligt par)

Yderligere detaljer om produktet:

 • Fjernbetjent, forstyrrelsesfri trådsøgning af op til 30 par
 • Forstyrrelsesfri på såvel PSTN, ISDN, xDSL og 2MB PCM-linier
 • Separat betjeningsenhed
 • Meget let at betjene
 • Centralenheden kan arbejde med linjenumre fra 0 – 9999
 • Centralenhed har indbygget akkumulator med kapacitet til 8 timers arbejde
 • Trin for trin vejledning via betjeningsenhed
 • Indbygget i robust kuffert, med separat betjeningsenhed

Teknisk Specifikation
Se forhandlerliste
 

Toggle collapsible region